Văn bản pháp quy
Số/Ký hiệu
Nội dung trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Chỉ thị số 09/2011/CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh08/08/201118/08/2011
Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND Về việc quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh25/04/200605/05/2016
Quyết định số /QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của 7 phường, thị xã Buôn Hồ30/06/201430/06/2014
Quyết định số /QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của 11 phường, thành phố Buôn Ma Thuột25/06/201425/06/2014
Quyết định số 1418/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông06/06/201406/06/2014
Quyết định số /QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của cấp huyện03/12/201303/12/2013
Nghị quyết số 116/2014/NQ-HĐND Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk17/07/201401/10/2014
Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND Ban hành Quy chế Bảo vệ môi trường du lịch tỉnh Đắk Lắk17/11/201027/11/2010
46/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk31/12/201410/01/2015
QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 201602/02/201602/02/2016
QĐ-UBND V/v Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 201531/12/201431/12/2014
QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 201501/01/201531/12/2015
Quyết định 23/2015/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk07/08/201517/08/2015
Quyết định 02/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk13/01/201622/01/2016
Nghị quyết 54/2012/NQ-HĐND Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnh Đắk Lắk06/07/201216/07/2012
Nghị quyết 136/2014/NQ-HĐND Về Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/201913/12/201401/01/2015
Quyết định 34/2012/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh28/09/201208/10/2012
Chỉ thị 09/2014/CT-UBND Về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh15/10/201425/10/2014
Quyết định 36/2014/QĐ-UBND Hạn mức giao đất ở; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao; kích thước, diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk17/10/201427/10/2014
Quyết định 39/2014/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk10/11/201420/11/2014
Quyết định 43/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk22/12/201401/01/2015
Quyết định 25/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trong việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk31/05/201610/06/2016
Quyết định 03/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trong giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk13/01/201622/01/2016
Quyết định 19/2016/QĐ-UBND Về việc quy định cơ quan thực hiện việc xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp12/04/201622/04/2016
Quyết định 23/2016/QĐ-UBND Về việc bổ sung Quy định về thời hạn áp dụng đối với giá đất tại Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Ban hành quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh24/05/201610/06/2016
Quyết định 30/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm phát triển quỹ đất Đắk Lắk với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk11/08/201622/08/2016
Chỉ thị 08/2014/CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk09/10/201419/10/2014
Quyết định 25/2013/QĐ-UBND Về việc Quy định tỷ lệ quy đổi từ quặng khoáng sản không kim loại thành phẩm ra số lượng quặng khoáng sản không kim loại nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk24/10/201303/11/2013
Chỉ thị 07/2014/CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk09/10/201419/10/2014
Quyết định 49/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; thanh tra, kiểm tra và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk31/12/201410/01/2015
Quyết định 10/2015/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk13/02/201523/02/2015
Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định cơ chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk01/12/201612/12/2016
21/NQ-HĐND Nghị quyết về Danh mục dự án phải thu hồi để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thuộc Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của tỉnh Đắk Lắk14/12/201601/01/2017
QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 201730/12/201630/12/2016
Prev
[1]
2
Next
Kết quả giải quyết hồ sơ

Tại
v
Số BN
CMND
CƠ QUAN BAN HÀNH

Thăm dò dư luận

Bạn đánh giá thế nào về Cổng thông tin Sở TN&MT Đắk lắk
Bình chọn
Xem kết quả
Hỗ trợ trực tuyến

Vũ Nam Thành

Trần ngọc sáng
Liên kết Website
v
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập:
586950
Đang trực tuyến:
9
Thời tiết & ngoại tệ
Giá vàng Thời tiết

Buôn Ma Thuột

33oC

Độ ẩm: 63%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: Số 46 Phan Bội Châu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Số điện thoại: 02623.852.477, số fax: 02623.854.841 - Email: tnmt@daklak.gov.vn - Website: http://tnmt.daklak.gov.vn

Thiết kế bới: VNPT Đắk Lắk