Thông tin chuyên ngành / Môi trường

Hội thảo tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước
về bảo vệ môi trường cho cán bộ Sở tài nguyên và môi trường
các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 8 năm 2017, tại thành phố Hồ chí Minh, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội thảo tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cho Lãnh đạo Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường và Lãnh đạo các phòng thuộc Chi cục Bảo vệ Môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường 32 tỉnh, thành phố phía nam.

Tổng cục Trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài
đã chủ trì và phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu tại Hội Thảo, Tổng cục Trưởng Nguyễn Văn Tài cho biết: Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường đã được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo, là một trong ba trụ cột phát triển bền vững, đã tạo được sự chuyển biến và đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng. Luật Bảo vệ môi trường đã có sự phân cấp mạnh chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cho các bộ, ngành và địa phương. Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về môi trường từng bước được nâng cao về số lượng và chất lượng, bước đầu đáp ứng yêu cầu của công tác cải cách hành chính của ngành. Song thực tiễn cho thấy năng lực chuyên môn về bảo vệ môi trường, đặc biệt tại các địa phương chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đối với “Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý môi trường từ trung ương đến địa phương giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1169/QĐ-TTg ngày 10/8/2017 với mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho đội ngũ cán bộ quản lý môi trường có đủ trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, sự nghiệp phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế, Tổng cục Môi trường triển khai chương trình tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cho cán bộ quản lý môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường trên phạm vi cả nước. 

Chương trình Hội thảo tập huấn đã tập trung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ môi trường trên 6 lĩnh vực trọng yếu, đó là: 

- Thẩm định và đánh giá tác động môi trường;

- Thanh tra, kiểm tra và hậu kiểm trong hoạt động bảo vệ môi trường; 

- Quản lý chất thải và cải thiện môi trường; 

- Kiểm soát ô nhiễm môi trường; 

- Quan trắc môi trường;

- Bảo tồn đa dạng sinh học.

Tại Hội thảo, cán bộ của các Sở Tài nguyên và Môi trường đã sôi nổi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tế về công tác quản lý môi trường, đồng thời tìm hiểu và lồng ghép các thông tin mới cập nhật với các vấn đề môi trường cấp bách của địa phương. Bên cạnh đó, các học viên cũng đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo vệ môi trường nói chung và kỹ năng phục vụ công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường tại cơ sở. 

Nhiều ý kiến đề xuất Tổng cục Môi trường cần thiết kế, triển khai các khóa tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý nhà nước và các yêu cầu khác cho cán bộ quản lý môi trường của địa phương, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Hội thảo cũng là dịp để Lãnh đạo Tổng cục Môi trường trao đổi về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong công tác bảo vệ môi trường, thực hiện tốt Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

Hoàng Thị Thanh Hương

Các tin khác
.
Kết quả giải quyết hồ sơ

Tại
v
Số BN
CMND

Thăm dò dư luận

Bạn đánh giá thế nào về Cổng thông tin Sở TN&MT Đắk lắk
Bình chọn
Xem kết quả
Hỗ trợ trực tuyến

Vũ Nam Thành

Trần ngọc sáng
Liên kết Website
v
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập:
586926
Đang trực tuyến:
12
Thời tiết & ngoại tệ
Giá vàng Thời tiết

Buôn Ma Thuột

33oC

Độ ẩm: 63%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: Số 46 Phan Bội Châu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Số điện thoại: 02623.852.477, số fax: 02623.854.841 - Email: tnmt@daklak.gov.vn - Website: http://tnmt.daklak.gov.vn

Thiết kế bới: VNPT Đắk Lắk