Thông tin chuyên ngành / Khí tượng thủy văn - Biến đổi khí hậu

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý rừng

Ngày 24/6/2011, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 34/2011/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ.Theo đó, sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 8 như sau: Tổ chứ, cá nhân khi có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phải nộp 1 bộ hồ sơ cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với khu rừng do Thủ tướng Chính phủ quyết định xác lập, hoặc 1 bộ hồ sơ cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với khu rừng do UBND cấp tỉnh, thành phố quyết định xác lập.
Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 39 như sau: Điều kiện chủ rừng là tổ chức kinh tế phải có phương án điều chế rừng (hoặc phương án quản lý rừng bền vững) và thiết kế khai thác được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt. Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn phải có phương án khai thác rừng; UBND cấp huyện phê duyệt hoặc ủy quyền cho phòng chức năng của cấp huyện phê duyệt phương án khai thác rừng. Thẩm quyền cho phép khai thác: Thủ tướng Chính phủ quyết định tổng hạn mức khai thác hàng năm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo sản lượng khai thác hàng năm, hướng dẫn các địa phương quản lý cụ thể sản lượng khai thác...
Điều 2 về điều khoản thi hành: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/8/2011. Bãi bỏ điểm b khoản 1 Điều 8; khoản 3 Điều 39 Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ./.

.
Kết quả giải quyết hồ sơ

Tại
v
Số BN
CMND

Thăm dò dư luận

Bạn đánh giá thế nào về Cổng thông tin Sở TN&MT Đắk lắk
Bình chọn
Xem kết quả
Hỗ trợ trực tuyến

Vũ Nam Thành

Trần ngọc sáng
Liên kết Website
v
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập:
599297
Đang trực tuyến:
3
Thời tiết & ngoại tệ
Giá vàng Thời tiết

Buôn Ma Thuột

27oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: Số 46 Phan Bội Châu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Số điện thoại: 02623.852.477, số fax: 02623.854.841 - Email: tnmt@daklak.gov.vn - Website: http://tnmt.daklak.gov.vn

Thiết kế bới: VNPT Đắk Lắk