Thông tin chuyên ngành / Khí tượng thủy văn - Biến đổi khí hậu

Quy định mới về điều kiện khai thác gỗ rừng tự nhiên

Kể từ ngày 19/8/2011, việc khai thác chính gỗ rừng tự nhiên (trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên) sẽ thực hiện theo quy định mới tại Quyết định số 34/2011/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý rừng (ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006).Cụ thể, về điều kiện khai thác đối với chủ rừng là tổ chức kinh tế, nếu như tại Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg quy định "phải có phương án điều chế rừng và thiết kế khai thác được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt" thì theo quyết định mới cũng phải có thiết kế khai thác và có thể lựa chọn có phương án điều chế rừng hoặc phương án quản lý rừng bền vững.
Quy định về cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cũng được sửa đổi, bổ sung. Theo quy định cũ thì phương án điều chế rừng của các chủ rừng trực thuộc Bộ, ngành Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) phê duyệt, còn phương án của các chủ rừng là tổ chức thuộc tỉnh do Sở NNPTNT phê duyệt; ngoài ra, Sở NNPTNT sẽ phê duyệt thiết kế khai thác cho các chủ rừng là tổ chức trong phạm vi toàn quốc.
Còn tại Quyết định 34/2011/QĐ-TTg thì yêu cầu phương án điều chế rừng (hoặc phương án quản lý rừng bền vững) và thiết kế khai thác phải được Sở NNPTNT phê duyệt.
Còn về điều kiện khai thác đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn, thay vì phải có phương án điều chế rừng  (theo quy định cũ) thì quyết định mới yêu cầu phải có phương án khai thác rừng.
UBND cấp huyện phê duyệt hoặc uỷ quyền cho phòng chức năng của cấp huyện phê duyệt phương án khai thác rừng.
Về thẩm quyền cho phép khai thác, UBND cấp tỉnh giao kế hoạch khai thác cho chủ rừng là tổ chức và cho UBND cấp huyện theo kế hoạch của Bộ NNPTNT giao cho địa phương. Sở NNPTNT phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác cho chủ rừng là tổ chức. Đây là một điểm mới được bổ sung trong Quyết định 34/2011/QĐ-TTg.
Ngoài việc giao kế hoạch khai thác cho chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn như quy định cũ, UBND cấp huyện còn có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác cho cho các chủ rừng này.

.
Kết quả giải quyết hồ sơ

Tại
v
Số BN
CMND

Thăm dò dư luận

Bạn đánh giá thế nào về Cổng thông tin Sở TN&MT Đắk lắk
Bình chọn
Xem kết quả
Hỗ trợ trực tuyến

Vũ Nam Thành

Trần ngọc sáng
Liên kết Website
v
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập:
599307
Đang trực tuyến:
3
Thời tiết & ngoại tệ
Giá vàng Thời tiết

Buôn Ma Thuột

27oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: Số 46 Phan Bội Châu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Số điện thoại: 02623.852.477, số fax: 02623.854.841 - Email: tnmt@daklak.gov.vn - Website: http://tnmt.daklak.gov.vn

Thiết kế bới: VNPT Đắk Lắk