Thông tin chuyên ngành / Quản lý Đất đai

Xây dựng kế hoạch thực hiện
Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh về tăng cường cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Để tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh trạnh cấp tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 1253/STNMT-CCQLĐĐ ngày 29/6/2017 về việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh.

Kế hoạch các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Chi cục Quản lý đất đai) trước ngày 20/7/2017 để tổng hợp, tham mưu đề xuất cho Lãnh đạo Sở.

Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk

.
Kết quả giải quyết hồ sơ

Tại
v
Số BN
CMND

Thăm dò dư luận

Bạn đánh giá thế nào về Cổng thông tin Sở TN&MT Đắk lắk
Bình chọn
Xem kết quả
Hỗ trợ trực tuyến

Vũ Nam Thành

Trần ngọc sáng
Liên kết Website
v
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập:
586934
Đang trực tuyến:
11
Thời tiết & ngoại tệ
Giá vàng Thời tiết

Buôn Ma Thuột

33oC

Độ ẩm: 63%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: Số 46 Phan Bội Châu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Số điện thoại: 02623.852.477, số fax: 02623.854.841 - Email: tnmt@daklak.gov.vn - Website: http://tnmt.daklak.gov.vn

Thiết kế bới: VNPT Đắk Lắk