Giới thiệu / Sơ đồ tổ chức

* Sơ đồ cơ cấu tổ chức cơ quan:

* Họ và tên lãnh đạo, chức danh, điện thoại cơ quan, di động, email cá nhân:

- Ông: Bùi Thanh Lam - Giám đốc Sở
Điện thoại cơ quan: 02623.854.842, di động: 0935311115
Email: lambt@tnmt.daklak.gov.vn

- Ông Hoàng Xuân Ngân - Phó Giám đốc Sở
Điện thoại cơ quan: 02623.858.564, di động: 0905191383
Email: nganhx@tnmt.daklak.gov.vn

- Ông: Trần Văn Sỹ - Phó Giám đốc Sở
Điện thoại di động: 0914098331
Email: sytv@tnmt.daklak.gov.vn

- Ông: Trần Đình Nhuận - Phó Giám đốc Sở
Điện thoại di động: 0935695818
Email: nhuantd@tnmt.daklak.gov.vn 

* Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc:

- Các phòng chuyên môn trực thuộc: 

+ Văn phòng
Số điện thoại 02623.852.477, Email: vanphong@tnmt.daklak.gov.vn 

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính
Số điện thoại 02623.859.029, Email: kehoachtaichinh@tnmt.daklak.gov.vn   

+ Thanh tra
Số điện thoại 02623.854.643, Email:  thanhtra@tnmt.daklak.gov.vn 

+ Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám
Số điện thoại 02623.854.645, Email: ddbdvt@tnmt.daklak.gov.vn  

+ Phòng Khoáng sản
Số điện thoại 02623.811.945, Email: khoangsan@tnmt.daklak.gov.vn

+ Phòng Tài nguyên nước, Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu
Số điện thoại 02623.851.737, Email: tnn@tnmt.daklak.gov.vn

+ Chi cục Quản lý đất đai
Số điện thoại 02623.899.068, Fax: 02623.899.099, Email: ccqldd@tnmt.daklak.gov.vn

+ Chi cục Bảo vệ Môi trường
Số điện thoại 02623.812.418, Email: ccbvmt@tnmt.daklak.gov.vn

- Các đơn vị sự nghiệp:

+ Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường
Địa chỉ: Số 46 Phan Bội Châu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Số điện thoại: 02623.859.030, Email: ttcntt@tnmt.daklak.gov.vn 

+ Văn phòng Đăng ký đất đai
Địa chỉ: Số 46 Phan Bội Châu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Số điện thoại: 02623.915.565, Email: vpdkdaklak@tnmt.daklak.gov.vn 

+ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và môi trường
Địa chỉ: Số 38 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Số điện thoại: 02623.815.137, Email: ttqttnmt@tnmt.daklak.gov.vn 

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất
Địa chỉ: Số 81 Quang Trung, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Số điện thoại: 02623.842.536, Email: ttptqd@tnmt.daklak.gov.vn 

* Người phát ngôn của Sở: Đ/c Hoàng Xuân Ngân, Phó Giám đốc Sở.

.
Kết quả giải quyết hồ sơ

Tại
v
Số BN
CMND

Thăm dò dư luận

Bạn đánh giá thế nào về Cổng thông tin Sở TN&MT Đắk lắk
Bình chọn
Xem kết quả
Hỗ trợ trực tuyến

Vũ Nam Thành

Trần ngọc sáng
Liên kết Website
v
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập:
586968
Đang trực tuyến:
8
Thời tiết & ngoại tệ
Giá vàng Thời tiết

Buôn Ma Thuột

33oC

Độ ẩm: 59%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: Số 46 Phan Bội Châu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Số điện thoại: 02623.852.477, số fax: 02623.854.841 - Email: tnmt@daklak.gov.vn - Website: http://tnmt.daklak.gov.vn

Thiết kế bới: VNPT Đắk Lắk