13:29 Thứ ba , Ngày 28 Tháng 01 Năm 2020

Sở Tài nguyên và Môi trường phát động phong trào thi đua năm 2017

4/17/2017 12:00:00 AM

Ngày 03 tháng 02 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phát động phong trào thi đua năm 2017 trong toàn ngành với chủ đề: “Phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây...

Sở Tài nguyên và Môi trường phát động phong trào thi đua năm 2016

3/15/2016 12:00:00 AM

Ngày 29 tháng 02 năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phát động phong trào thi đua năm 2016 trong toàn ngành với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm thi đua xây dựng ngành tài nguyên môi...

Khối thi đua số V tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua-khen thưởng năm 2015 và Ký kết giao ước thi đua năm 2016

3/9/2016 12:00:00 AM

Chiều ngày 25/02/2016 tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khối thi đua số V đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2015 và Ký kết giao ước thi đua năm 2016

Phát động phong trào thi đua trong ngành Tài nguyên và môi trường năm 2015

2/9/2015 12:00:00 AM

Ngày 30 tháng 12 năm 2014, Bộ Tài nguyên và môi trường đã phát động phong trào thi đua năm 2015 trong toàn ngành với mục tiêu tạo bước chuyển biến cơ bản, toàn diện công tác quản lý Nhà nước về tài...