Chất lượng Bauxite chưa ổn định

Cập nhật lúc: 23/10/2013 243