Đắk Lắk: Chủ trương cho khảo sát Nhà máy điện năng lượng mặt trời tấm nổi

Cập nhật lúc: 18/05/2017 832