Đề nghị không miễn giảm tiền thuê đất đối với dự án trồng cao su, xây thủy điện và khai thác khoáng sản

Cập nhật lúc: 19/10/2013 251