Hướng dẫn về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất: ranh giới + số liệu độ che phủ rừng

Cập nhật lúc: 18/06/2015 201