Khai thác khoáng sản còn chưa hiệu quả

Cập nhật lúc: 10/10/2013 252