Ô nhiễm nguồn nước vẫn tái diễn ở Hà Nội

Cập nhật lúc: 17/10/2013 21