QĐ Hủy bỏ giá trị pháp lý GCNQSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 824832 do UBND TP Buôn Ma Thuột cấp ngày 20/7/2010 cho bà Nguyễn Thị Tuyến, được Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Buôn Ma Thuột ký chỉnh lý ngày 25/6/2020 cho ông Hoàng Văn Thành

Cập nhật lúc: 14/09/2020 299