QĐ v/v huỷ bỏ giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 226963 số vào sổ H 02917 do UBND huyện Cư M’gar cấp ngày 11/08/2009 Ông Nguyễn Duy Tùng và bà Nguyễn Thị Hương

Cập nhật lúc: 21/07/2021 17