QĐ v/v hủy giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng có số vào sổ số 0580 do UBND huyện Ea Kar cấp theo Quyết định số 367/QĐ-UB ngày 01/12/1999 cho hộ ông Y Dêñ Niê

Cập nhật lúc: 19/07/2021 10