QĐ v/v Hủy giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số O 374706 do Ủy ban nhân dân huyện Krông Bông cấp ngày 30/6/1999, cho hộ bà H Ruôk Niê

Cập nhật lúc: 19/07/2021 6