Tài nguyên đất ở Tây Nguyên ngày càng bị thoái hóa nghiêm trọng

Cập nhật lúc: 26/10/2013 165