Thông báo v/v tạm dừng tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Cập nhật lúc: 28/07/2021 205