Trung Quốc đóng cửa giếng dầu lớn nhất vì rò rỉ

Cập nhật lúc: 21/09/2011 297