UBND tỉnh Đắk Lắk cho công ty TNHH thương mại và dịch vụ xăng dầu Nhật Quang thuê và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng Trung tâm mua bán, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng Tây Nguyên kết hợp cửa hàng xăng dầu (giai đoạn 1)

Cập nhật lúc: 18/05/2017 678