Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh

Cập nhật lúc: 17/10/2014 169