V/v các tổ chức có hồ sơ đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại sông Ea H’leo, xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk năm 2019

Cập nhật lúc: 12/12/2019 224