V/v các tổ chức có hồ sơ đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát xây dựng tại sông Krông Hnăng, xã Cư Prao và suối Krông H’Jing, xã Cư Prao, xã Ea Pil, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk năm 2019

Cập nhật lúc: 12/12/2019 316