V/v lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản đá Bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Ea Su, xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 05/06/2020 212