V/v lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 10, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 14/09/2020 199