V/v lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 1, xã Ea Trul, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 14/09/2020 54