V/v lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 90 thửa đất ở tại khu dân cư Đông Nam mở rộng thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông ANa

Cập nhật lúc: 31/07/2020 116