Báo cáo đề nghị cấp giấy phép môi trường của Dự án “Các trạm biến áp và tuyến đường dây 110kV tại tỉnh Đắk Lắk”

Cập nhật lúc: 05/06/2024 10