Báo cáo đề nghị cấp giấy phép môi trường của Dự án “Nhà máy Thủy điện Đrây H'linh 3”

Cập nhật lúc: 15/04/2024 159