Báo cáo Đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với Dự án "Trang trại chăn nuôi lợn thịt Bảo Ngọc" tại buôn Jang Bông, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn

Cập nhật lúc: 12/05/2022 76