Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án“ Đầu tư xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị xử lý rác thải” tại Thôn 1, xã Ea Trul, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 22/06/2022 31