20:31 Chủ nhật , Ngày 14 Tháng 07 Năm 2024

Quyết định Bổ sung giá đất ở vào Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020-2024 ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh

12/3/2020 12:00:00 AM

Ngày 27/11/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định Bổ sung giá đất ở vào Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020-2024 ban hành kèm theo...

Quyết định Bãi bỏ một số nội dung của Quyết định và Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá và quy định Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, TX, TP giai đoạn 2020-2024

10/14/2020 12:00:00 AM

Ngày 09/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND Quyết định Bãi bỏ một số nội dung của Quyết định và Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày...

Bảng giá và quy định Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020 – 2024

8/2/2020 12:00:00 AM

Ngày 03/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND quyết định Ban hành Bảng giá và quy định Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố...

THÔNG BÁO

Thống kê hành chính công
Liên kết website
Thống kê truy cập

Hôm nay: 0

Hôm qua: 0

Trong tuần: 0

Tất cả: 0