21:02 Chủ nhật , Ngày 14 Tháng 07 Năm 2024

Góp ý Dự thảo Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai.

5/28/2024 12:00:00 AM

Góp ý Dự thảo Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai.

Quyết định về việc hủy Trang bổ sung số 01 của GCN QSDĐ, QSHN ở và TSKGLVĐ số BV 691886 do UBND huyện Cư M'gar cấp cho bà H Nga Niê, ngày 11/3/2015 chỉnh lý biến động tặng cho bà H Đôn Niê và ông Y Dol Kbuôr

5/2/2024 12:00:00 AM

Hủy Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 691886 do UBND huyện Cư M'gar cấp cho bà H Nga Niê, ngày 11/3/2015 chỉnh lý...

Công văn 05/CV - 04/04/2024] Xin đăng tải hồ sơ tham vấn báo cáo ĐTM của dự án :"Trang trại chăn nuôi Vịt giống" quy mô 100.000 con vịt đẻ và 8000.000 con con vịt giống/năm tại Buôn Vân Kiều, xã Cư Blang,, huyện Ea Kar

4/15/2024 12:00:00 AM

Công văn 05/CV - 04/04/2024] Xin đăng tải hồ sơ tham vấn báo cáo ĐTM của dự án :"Trang trại chăn nuôi Vịt giống" quy mô 100.000 con vịt đẻ và 8000.000 con con vịt giống/năm tại Buôn Vân Kiều, xã Cư...

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 685538 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 18/9/2018 cho ông Phan Hồng Vinh

4/1/2024 12:00:00 AM

Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 685538 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 18/9/2018 cho ông Phan Hồng Vinh

Điều chỉnh một số thông tin liên quan đến danh sách 545 thửa đất đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ban hành kèm theo Thông báo số 265/TB-STNMT ngày 15/12/2023 của Sở TNMT

3/13/2024 12:00:00 AM

Điều chỉnh một số thông tin liên quan đến danh sách 545 thửa đất đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ban hành kèm theo Thông báo...

Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 559152 do UBND huyện Buôn Đôn cấp ngày 02/8/2007 cho hộ ông Phạm Ngũ Cường và bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt

2/2/2024 12:00:00 AM

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 559152 do UBND huyện Buôn Đôn cấp ngày 02/8/2007 cho hộ ông Phạm Ngũ Cường và bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Báo cáo kiểm kê nguồn lực năm 2023 tỉnh Đắk Lắk

1/31/2024 12:00:00 AM

Báo cáo kiểm kê nguồn lực năm 2023 tỉnh Đắk Lắk

Công văn chỉnh sửa bổ sung và hoàn thiện Đề cương dự toán chi tiết Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường đối với 3 phân hệ: Quản lý địa chất và khoáng sản; Quản lý tài nguyên nước; Quản lý môi trường

1/30/2024 12:00:00 AM

chỉnh sửa bổ sung và hoàn thiện Đề cương dự toán chi tiết Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường đối với 3 phân hệ: Quản lý địa chất và khoáng sản; Quản lý tài nguyên nước; Quản lý...

Quyết định về việc huỷ GCN QSDĐ, QSHN ở và TSKGLVĐ số CI 631106 do UBND huyện Cư M’gar cấp ngày 16/8/2017 cho bà H Ñon Niê và ông Y Ñăm Ayŭn, ngày 08/03/2023 chỉnh lý biến động chuyển nhượng cho bà Đỗ Thị Hương Lan

1/4/2024 12:00:00 AM

Huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 631106 do UBND huyện Cư M’gar cấp ngày 16/8/2017 cho bà H Ñon Niê và ông Y Ñăm Ayŭn, ngày...

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường

12/28/2023 12:00:00 AM

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Nghị quyết về Quy định khung hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

12/20/2023 12:00:00 AM

Nghị quyết về Quy định khung hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Quyết định về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng trong quá trình quản lý và sử dụng

12/19/2023 12:00:00 AM

Hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng trong quá trình quản lý và sử dụng

Thong bao ket qua kiem tra DA KDT Km7 lan 4

12/19/2023 12:00:00 AM

Thong bao ket qua kiem tra DA KDT Km7 lan 4

Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ 01623 do UBND huyện Krông Bông cấp theo Quyết định số 258/QĐ-UB ngày 09/11/1998 cho hộ ông Y Noai Êban và bà H’ Tha Mdrang

11/15/2023 12:00:00 AM

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ 01623 do UBND huyện Krông Bông cấp theo Quyết định số 258/QĐ-UB ngày 09/11/1998 cho hộ ông Y Noai Êban và bà H’ Tha Mdrang

Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ số 141652QSDĐ/CH do UBND huyện Krông Pắc cấp theo Quyết định số 226/QĐ-UB ngày 10/11/1996 cho hộ ông Huỳnh Đức Túc

10/16/2023 12:00:00 AM

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ số 141652QSDĐ/CH do UBND huyện Krông Pắc cấp theo Quyết định số 226/QĐ-UB ngày 10/11/1996 cho hộ ông Huỳnh Đức Túc

THÔNG BÁO

Thống kê hành chính công
Liên kết website
Thống kê truy cập

Hôm nay: 0

Hôm qua: 0

Trong tuần: 0

Tất cả: 0