Công khai danh sách các dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất tại Khu công nghiệp Hòa Phú

Cập nhật lúc: 23/12/2020 3163