Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Kim Huyền (đ/c: Thôn Kim Châu, xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk)

Cập nhật lúc: 14/03/2022 31