Giải quyết đơn của bà Phạm Thị Lang (đ/c: Buôn Mnang Dơng, xã Yang Mao, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk)

Cập nhật lúc: 14/03/2022 48