Giải quyết đơn của ông Ngô Văn Tuấn (đ/c: Thôn 12, xã Ea Kmút, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk)

Cập nhật lúc: 14/03/2022 35