Indonesia thiệt hại 4 tỷ USD/năm vì nạn khai thác gỗ lậu

Cập nhật lúc: 20/10/2011 1568