Khối thi đua số V tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua-khen thưởng năm 2015 và Ký kết giao ước thi đua năm 2016

Cập nhật lúc: 09/03/2016 410