Lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của "Dự án đầu tư nâng công suất công trình khai thác và chế biến đá xây dựng tại mỏ đá bazan khu III, mỏ D2, xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk"

Cập nhật lúc: 22/07/2022 55