Lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án Hệ thống trạm bơm và công trình thủy lợi Dur Kmăl, xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana

Cập nhật lúc: 14/06/2022 104