QĐ v/v hủy GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 073726, do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 10/01/2019 cho ông Đinh Phổ Thạch và bà Trần Thị Vân

Cập nhật lúc: 28/02/2022 14