QĐ v/v huỷ GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CY 176639, số CY 176638 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 14/01/2021 cho ông Phạm Đắc Thành, thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà Trương Thị Thu Hà

Cập nhật lúc: 24/06/2022 39