QĐ v/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ 165014 do UBND huyện Krông Năng cấp theo Quyết định số 176/QĐ-UB ngày 15/8/1997 cho hộ ông Hoàng Ích Hoàn và bà Hà Thị Thời

Cập nhật lúc: 01/08/2022 30