QĐ v/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ số 188604 do UBND huyện Cư Jút cấp ngày 31/07/1997 cho hộ bà H Rung Ađrơng

Cập nhật lúc: 25/07/2022 303