QĐ v/v huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 291008 do UBND huyện Cư M’gar cấp ngày 12/06/2012 cho hộ ông Trần Văn Trà và bà Trần Thị Huệ

Cập nhật lúc: 19/05/2022 16