QĐ v/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 196538 do UBND huyện Krông Pắc ký ngày 06/8/2013 cho bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Cập nhật lúc: 28/02/2022 15