QĐ v/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 963831 được UBND huyện Buôn Đôn cấp ngày 01/10/2018 cho Nguyễn Trọng Thái

Cập nhật lúc: 25/07/2022 285