QĐ v/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP151503, được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 25/12/2018 cho ông Phạm Ngọc Quang

Cập nhật lúc: 15/06/2022 38